ALTINOVA KENT KONSEYİ (YALOVA)

Ali YURT (Altınova Kent Konseyi Başkanı)
Melih SOYÇİÇEK (Altınova Kent Konseyi Genel Sekreteri)

(+90 226) 461 29 24
msoycicek@hotmail.com
Cumhuriyet Mahallesi Emniyet Binası Arkası Kültür Merkezi No.1 ALTINOVA-YALOVA