DEVREK KENT KONSEYİ (ZONGULDAK)

Erdoğan AKCABELEN (Devrek Kent Konseyi Başkanı)
(+90 372) 556 11 31 & 556 26 32
Cumhuriyet Meydanı Belediye İşhanı Kat:2 DEVREK / ZONGULDAK