KASTAMONU KENT KONSEYİ

Mehmet ÇELİK (Kastamonu Kent Konseyi Başkanı)
İbrahim KÜÇÜKBULUT (Kastamonu Kent Konseyi Genel Sekreteri)

(+90 366) 214 10 53
(+90 322) 214 99 83
kastamonukentkonseyi@gmail.com
Kastamonu Belediyesi KASTAMONU
www.kastamonukentkonseyi.com/