KIZILTEPE KENT KONSEYİ (MARDİN)

Aslan BAŞBOĞA (Kızıltepe Kent Konseyi Genel Sekreteri)

(+90 482) 312 35 72
kiziltepekentkonseyi@hotmail.com
Dündarlar Pasajı Kat 6 No.21 KIZILTEPE / MARDİN